Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via info@wormskillwaste.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van Worms Kill Waste te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om software op de website van Worms Kill Waste te reverse-engineeren;
  • alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of
  • het materiaal naar een andere persoon overdragen of het materiaal “spiegelen” op een andere server.

Hierdoor kan Worms Kill Waste worden beëindigd bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of het nu in gedrukte of elektronische vorm is.

3. Disclaimer:

Al het materiaal op de website van Worms Kill Waste wordt geleverd “zoals het is”. Worms Kill Waste geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Bovendien doet Worms Kill Waste geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze Website zijn gelinkt.

4. Beperkingen

Worms Kill Waste of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Worms Kill Waste, zelfs als Worms Kill Waste of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website hiervan op de hoogte is gesteld, mondeling of schriftelijk op de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en fouten

Het materiaal op de website van Worms Kill Waste kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Worms Kill Waste belooft niet dat de materialen op deze website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Worms Kill Waste kan het materiaal op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Worms Kill Waste doet geen enkele verplichting om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

Worms Kill Waste heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Worms Kill Waste van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Worms Kill Waste kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Worms Kill Waste wordt beheerst door de wetten van ons, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.